Dieselservice

Bosch är världsledande inom teknik för dieselmotorer. Därför är det ju naturligt att vi som bilverkstad inom Bosch Car Service är specialister på just dieselmotorer.

Felsökning och diagnos av alla dieselsystem och dieselmärken

Vi utför moderna systemkontroller och diagnos av alla dieselsystem, både för personbilar och nyttofordon. Med teknik från Bosch kan vi testa enskilda dieselkomponenter i provbänk för att felsöka din bil. Vi ställer även diagnos på bilens avgassystem och felsöker hydrauliska och elektroniska system.

Diagnos och reparation av dieselkomponenter

Med toppmodern utrustning kan vi bland annat utföra följande reparationer:

 • Reparation av common rail-pumpar och injektorer
 • Reparation av enhetsinsprutarsystem (UIS)
 • Reparation av enhetspumpsystem (UPS)
 • Reparation av konventionella pumpar och injektorer
 • Undersökning och reparation av dieseltrycksystem
 • Byte av defekta dieselkomponenter
 • Undersökning och byte av Bosch-munstycken och -pumpar
 • Undersökning och byte av förvärmningssystem
 • Dynamisk tändningsinställning
 • Undersökning och byte av biltillbehör
 • Återställning av intervall

Dieselpumpar och optimal dieselpumpjustering

Med kunnande och teknik från Bosch kan vi med precision justera bränslemängden för din motor och kontrollera testvärden. Tillsammans med dig och anpassat till din bil sätter vi upp ett utbytesprogram för dieselpumpen. När dieselpumpen behöver bytas kan du välja mellan nya pumpar i originalkvalitet, fabriksreparerade pumpar eller prisvärda renoverade pumpar från Bosch Diesel Center.

Dieselservice

Justera bränslemängden

Kontrollera testvärden

Utbytesprogram för dieselpumpen